RM No. 175, s.2019 - Pangkabataang Timpalak para sa Pagsulat ng Sanaysay - KWF Gawad Jacinto